Kick-off bijeenkomst BEN


Op 28 februari heeft de startbijeenkomst van de Hervormingsagenda Jeugd en het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) plaatsgevonden in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de plenaire opening zijn de deelnemers meegenomen in de nieuwe richting van BEN. Uitgangspunten binnen deze nieuwe richting zijn: aansluiten bij de behoeften van de jeugdhulpregio’s, leren en ontwikkelen, zorgaanbieders nauw betrekken en projecten of activiteiten laten aansluiten op bestaande initiatieven. Daarnaast is er tevens bekend gemaakt dat er een Stuurgroep opgericht wordt. Één van de taken van de Stuurgroep zal zijn het adviseren over nieuwe projectaanvragen.

Door middel van een interactieve werkvorm hebben we tijdens de verdiepende sessie input opgehaald bij alle deelnemers. Tijdens drie rondes hebben we verdieping gezocht op verschillende kernthema’s waarop we als bovenregionaal netwerk iets te doen hebben. Vele interessante inzichten zijn gedeeld. Deze inzichten worden meegenomen door de projectleiders BEN en de Stuurgroep bij het formuleren van enkele speerthema’s voor BEN 2024.