Kwetsbare jeugdigen en hun gezin mogen niet tussen wal en schip vallen!
Daar zet BEN zich voor in.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vanaf 2020 middelen beschikbaar gesteld om acht Bovenregionale Expertisenetwerken (BEN) Jeugd in te richten met als doel: bijdragen aan effectieve hulp aan jeugdigen met complexe zorgbehoeften. Benieuwd naar de lopende projecten vanuit BEN Utrecht-Flevoland? Hieronder vind je een overzicht van onze projecten.

Image

ONTWIKKELPLAATS ERVARINGSDES-KUNDIGHEID

Een project van Netwerk Beter Samen met het doel om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te bevorderen. Voor 2024 zijn er drie bouwstenen:

 1. Samen ontwikkelen in de regio
 2. Samen leren in de ervaringsacademie
 3. Samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid.
Image

K-EET

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een eetstoornis en diens gezinnen in de provincies Utrecht en Flevoland zijn gebaat bij het, binnen zo kort mogelijke termijn, op de juiste plek, de meest bij het gezin passende zorg te ontvangen. En dit alles kijkend naar de ernst van de ziekte. Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen bieden deze zorg door met elkaar samen te werken, via de zogenaamde netwerkzorg.

Image

AANPAK COMPLEXE ECHTSCHEIDINGEN

Er wordt ingezet op begeleiding bij echtscheidingen door het verbreden van de lokale teams en SAVE. Op deze manier kan er snel laagdrempelige ondersteuning ingezet worden, naast het feit dat er een duurzaam plan opgesteld wordt. Hierbij is het uitgangspunt normaliseren en insteken op communicatie tussen ouders.

Image

VERSNELLINGSAANPAK

Door middel van de versnellingsaanpak moet het aantal uit huis geplaatste kinderen teruggedrongen worden. BEN ondersteunt de versnellingsaanpak door het versterken en ontwikkelen van ontbrekend intensief ambulant aanbod. Dit wordt gedaan door in te zetten op scholing, houding en gedrag. Ook wordt er ingezet op de doorontwikkeling van het expertteam.

 • Nieuwe projectaanvragen kunnen worden ingediend!

  Nieuwe projectaanvragen kunnen worden ingediend!

  Vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 mei 2024 kunnen nieuwe projectaanvragen voor BEN worden ingediend. Het format voor de aanvraag is te vinden op de site (zie Aanvraag nieuwe projecten). Daarnaast vindt u op dezelfde pagina een overzicht waaraan de nieuwe projectaanvragen moeten voldoen. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een korte…

  Lees verder

 • meRecovery

  meRecovery

  meRecovery is een inloophuis voor jongeren (tot 30 jaar) met een eetstoornis én hun naasten. Bij meRecovery ondersteunen en stimuleren we je op weg naar een gezond en fijn leven zonder eetstoornis. Ook coachen we ouders en andere naasten om hun kind of dierbare door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Daarnaast zijn we een…

  Lees verder

 • Kick-off bijeenkomst BEN

  Kick-off bijeenkomst BEN

  Op 28 februari heeft de startbijeenkomst van de Hervormingsagenda Jeugd en het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) plaatsgevonden in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de plenaire opening zijn de deelnemers meegenomen in de nieuwe richting van BEN. Uitgangspunten binnen deze nieuwe richting zijn: aansluiten bij de behoeften van de jeugdhulpregio’s, leren en ontwikkelen, zorgaanbieders nauw betrekken en…

  Lees verder

Image