Naast de lopende regionale projecten en de bovenregionale projecten, zijn er financiële middelen beschikbaar voor nieuwe projectaanvragen. Hierbij staat bovenregionaal leren en ontwikkelen centraal. De eerste aanvraagronde heeft afgelopen maand plaatsgevonden. Later in het jaar volgt nog een tweede aanvraagronde waarover snel meer informatie volgt. Projectaanvragen worden beoordeeld door de Stuurgroep BEN aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria. De Stuurgroep bestaat uit verschillende perspectieven, namelijk: jeugdzorgaanbieders, GGZ, ervaringsdeskundigheid, K-EET, gemeenten en een gecertificeerde instelling.

Download hieronder het format nieuwe projectaanvraag en upload het format samen met uw overige gegevens om een nieuw project aan te vragen!

    Image