Ervoor zorgen dat jeugdigen, en hun gezin, met complexe zorgbehoeften niet tussen wal en schip vallen!

BEN is een lerend netwerk voor professionals in de regio Utrecht-Flevoland:

  • Dat consulteert en/of advies in de regio verstrekt en daarmee handelingsverlegenheid bij professionals verminderd;
  • Dat al doende leert van opgedane ervaringen, goede praktijken en knelpunten om nu en in de toekomst de jeugdigen en gezinnen met complexe zorgbehoeften beter te helpen;
  • Dat jeugdigen en gezinnen met complexe zorgbehoeften toekomstperspectief geeft;
  • Dat een oplossing vindt voor samenwerkingsproblemen en vanuit daar een gezamenlijke koers vaart;
  • Dat financiële ondersteuning biedt voor innovaties om expertise te bevorderen en te delen.
Image