Onze ketenpartners

Netwerk Beter Samen

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundige ouders, jongeren, trainers en professionals.

K-EET

K-EET is het netwerk van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en ouders dat zich hiervoor inzet. Vanuit K-EET zijn er diverse initiatieven voor erkenning, hulp en aandacht bij eetstoornissen.

Thorax

Thorax ondersteunt de jeugdhulpregio’s bij de implementatie van de RET-monitor. De RET-monitor heeft als doel om te leren van complexe casuïstiek.

YEPH

Yeph is een samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen uit de regio Utrecht. 

MetMaya

In MetMaya hebben Youké, GGz Centraal en De Rading hun expertise gebundeld. MetMaya biedt aanvullende specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort.

Altrecht

Altrecht is er voor mensen met een ernstige, complexe psychiatrische aandoening. Het suïcide-expertiseteam (SET-J) van Altrecht is een van de projecten die gefinancierd worden door BEN.

Maud Jonkhout

Ik ben Maud Jonkhout en verzorg vanuit het BEN voor Utrecht en Flevoland op aanvraag allerlei soorten leer- en ontwikkelingstrajecten. Denk aan casus- en procesevaluaties, presentaties, workshops, interviews. Trefwoorden: autonomie, verbinding, waarderend onderzoeken. Wil je weten of ik iets voor je kan betekenen? Bel me op 0647043733. Ik ontmoet je graag!

SAVE

Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. SAVE richt zich op twee primaire diensten, namelijk Veilig Thuis Utrecht (advies- en meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling) en SAVE Jeugdbescherming (jeugdbescherming en jeugdreclassering).

Image